ceturtdiena, 2010. gada 11. novembris

Vērmahta sonderfīreru darbība Kurzemē 1944.gada beigās


Latviešu karavīru palīdzības pilnvarotam Latvijā.
Latviešu karavīru palīdzības Kuldīgas apriņķa pilnvarotais A. Jansons
Pārskats par 1944.gada decembri – 1945.gada 4.janvāri.
Kuldīgā, 1945.gada 8.janvārī.
[...] ziedojumu vākšanu latviešu karavīriem ievērojami traucēja pagastos esošo sonderfīreru rīcība. Sevišķi apvainojoši rīkojušies Ranķu pagasta Sdf. Heinrat’s, kurš šī pagasta iedzīvotāju latviešu karavīriem ziedotos apm. 300 Ziemassvētku sainīšus pārņēmis savā rīcībā un tie mums zuduši.
Minētajs Sdf. pagasta valdes amatpersonām norādījis, ka viņš ziedojumu vākšanai neesot devis savu piekrišanu. Šāda Sdf. Heinrat’a rīcība rada asumus vācu un latviešu starpā, jo pagasta iedzīvotājiem rodas iespaids, ka tie nedrīkst ar dāvanām pat Ziemassvētkos atcerēties savus cīnītājus frontē. [...]
Bez tam pārējos pagastos esošie sonderfīreri pieprasījuši lauksaimniekiem obligāti uz Ziemassvētkiem armijas vajadzībām nodot adījumus un mājputnus. Piemēram:
  1. Padures pag. Sdf. Šmit’s uzlicis obligātu nodevu katrai saimniecībai 1 pāri zeķu, 1 pāri cimdu un mājputnus 
  2. Snēpeles pag. Sdf. Harms devis rīkojumu pagasta vecākajam ar apkārtrakstu ziņot lauksaimniekiem, ka no katriem 5 ha uz Ziemassvētkiem jānodod viens mājputns. Pagasta vecākais gan šādu rīkojumu nav pildījis.
Līdzīgs stāvoklis bijis arī citos pagastos. Šādā veidā iegūtie mājputni pa daļai nodoti kara lazaretēm, bet daļa (Padures pag.) izsniegta vācu karavīriem, kuri braukuši uz Vāciju atvaļinājumā. 

Avots, LVVA, P-954.f., 1.apr., 26.l., 180.lp.
Skaidrojumi.
Latviešu karavīru palīdzība (LKP) – dibināta 1943.gada 1.maijā (ar atpakaļejošu datumu – 29.03. 1943.) ar mērķi vākt dāvanu sainīšus, uzturēt atpūtas namus un karavīru klubus, rīkot koncertus, teātra izrādes utt. latviešu karavīriem. Pakļauta iekšlietu ģenerāldirektoram Oskaram Dankeram. Vadītājs Bruno Pavasars (līdz 1944.g.), vēlāk- Ēvalds Andersons (no 1944.gada rudens). LKP tika nodota arī leģiona oficioza „Daugavas Vanagi” izdošana (faktiski izdeva ģenerālkomisāra Rīgā propagandas daļa un vērmahta armiju grupas Nord propagandas daļa).   LKP pildīja gan sociālās un kultūras aprūpes funkcijas latviešu daļās, tā arī propagandiskus uzdevumus.
Sonderfīrers (Sonderführer, Sdf.) – vērmahta dienesta pakāpe administratīvajam armijas dienestam. Bija propagandas daļu sdf, tulki, inženierdienesta sdf., medicinīskā dienesta sdf. u.tt. Šeit runa iet par tā sauktajiem vērmahta apgādes sdf.

Nav komentāru: