pirmdiena, 2010. gada 1. novembris

Pārtikas devas ieslodzītajiem Latvijas teritorijā nacistu okupācijas laikā. 1942.gads


Pārtikas Nodrošināšanas departaments (PND) -  PND apgabala inspekcijai Rīgā.
 [ 1942.g.19.augustā]

PND paziņo, ka saskaņā ar Ģenerālkomisāra š.g.5.augusta rīkojumu [Abt.III b Br.Nr.III 56/7939/42]
Ieslodzītajiem no š.g. 10.augusta noteiktas sekojošas pārtikas devas nedēļā
Maize -2100 gr.
Gaļa -200 gr.
Sviests – 140gr.
Biezpiens – 100.gr.
Barības līdz.150.gr.
Cukurs -120.gr.
Kafija -80.gr.
Papildu deva smagos darbos nodarbinātiem ieslodzītiem:
Maize 600.gr.
Gaļa 100.gr.
Sviests 40.gr.
Ar departamenta š. g. 15. augusta apkārtrakstu Nr. Sd –Sm, attiecīgie pilsētu un pagastu vecākie pilnvaroti, uz cietumu un koncentrācijas nometņu priekšnieku parakstītiem un iestādes apzīmogotiem pieprasījumiem – norēķiniem turpmāk izsniegt iepirkšanās apliecības augšminēto pārtikas devu saņemšanai saskaņā ar ieslodzījumu vietu priekšnieku uzrādīto ieslodzīto skaitu.
Iepirkšanas apliecības papilddevu saņemšanai smagos darbos nodarbinātiem ieslodzītiem izsniedzamas uz atsevišķu pieprasījumu pamata. Ieslodzījumu vietu priekšniekam pieprasījumā jāuzrāda smagos darbos nodarbināto skaits, saskaņā ar ģenerālkomisāra pilnvarotā pie Arodbiedrības savienības š.g. 17. jūlija M.D.2024 rīkojumā uzrādītām smago darbu grupām.
Cietumu un koncentrācijas nometņu pārvaldēm piekrīt atbildība par likumīgu papilddevu saņemšanu un to taisnīgu sadalīšanu smagos darbos nodarbinātiem ieslodzītiem.
Iepirkšanas apliecības izsniedzamas par laiku ne ilgāku par 4 nedēļām
Pieprasījumu un norēķinu periodi saskaņojami ar pārtikas kartīšu izdalīšanas periodiem,
A.Dzediņš( Sadales daļas pr.)
K.Rūsiņš (Atļauju nodaļas vad)
Avots: LVVA, P-30.f., 1.apr., 178.l., 9.lp.

Nav komentāru: