pirmdiena, 2010. gada 1. novembris

Pārtikas devas ieslodzītajiem Latvijas teritorijā nacistu okupācijas laikā. 1944.gads


Pārtikas Nodrošināšanas departaments -  ...........apriņķa /pilsētas vecākam
1944.g.13.aprīlī.
Saskaņā ar Ģenerālkomisāra Rīgā š.g. 23 .marta rakstu Skt.Z:III-E 3/222/44, PND paziņo, ka arestēto un cietumnieku uzturam, par to pārsūtīšanas laiku no vienas apcietinājuma vietas uz otru, sākot ar 25 izdales periodu t.i.1944.g.17.aprīli ir noteiktas sekojošas pārtikas devas vienai personai dienā:

Vīriešiem
Sievietēm
Maize
500g
400g
Desas vai siers
50g
50g
Sviests II šķ. Vai liellopu tauki
25g
25g
Marmelāde
50g
50.g
 Pieprasījumi, iepirkšanas apliecību saņemšanai augšminēto pārtikas produktu iegādei, cietuma priekšniekam jāiesniedz piekritīgam pilsētas vai pagasta valdes vecākam, saskaņā ar 1943. gada 26. jūnija RV[Rīkojumu Vēstnesī] Nr.145 publicēto paziņojumu.
Ja pārsūtāmām personām pārtikas devas attiecīgam izdales periodam būtu jau izprasītas un saņemtas, tad jaunu pieprasījumu, šeit minēto pārtikas devu saņemšanai cietuma priekšniekam nav jāiesniedz, bet pārvietojamo personu uzturam par pārsūtīšanas laiku šīs devas jāizsniedz no cietuma rīcībā esošā krājuma.
Ja starp pārsūtītām personām būtu slimnieki, kuriem uz ārsta apliecību pamata pienāktos pārtikas papilddevas, tad tās izsniedzamas pēc vispārējiem noteikumiem par slimnieku pārtikas papilddevām.
Cietuma priekšniekam piekrīt atbildība par likumīgu pārtikas devu pieprasīšanu, saņemšanu un to sadalīšanu ieslodzītiem.
V.Salnītis [Dep.dir.]
V.Briedis [Sadales nodaļas vad.v.]
Avots LVVA, P-30.f.1.apr., 178.l., 20.lp.

Nav komentāru: