otrdiena, 2010. gada 11. maijs

Iznākusi grāmata par LU Vēstures un filozofijas fakultāti padomju laikā
Nav iespējams saprast un adekvāti novērtēt „reālā sociālisma” izpausmes Padomju Latvijā – Komunistiskās partijas ideoloģisko diktātu un kontroli, tās ietekmi uz dažādu sociālo slāņu dzīvi, cilvēku darbiem un prātu, sīki neanalizējot norises atsevišķās, arī nelielās struktūrās – kā teica padomju laikā, - darba kolektīvos. Katrai no šīm struktūrām ir sava individuāla vēsture, tās ir pieredzējušās gan pielāgošanos apstākļiem un konformismu, gan cieņpilnas nostājas piemērus un protestus. Vienas tādas struktūras izpētei veltīta LU Akadēmiskajā apgādā izdotā grāmata „Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēsture padomju laikā. Personības, struktūras, idejas (1944-1991)”. 

Zinātniskais pētījums ir pirmais plašākais mēģinājums aptvert un izprast akadēmisko un ikdienas dzīvi LU Vēstures un filozofijas fakultātē no 1944. līdz 1991. gadam (Vēstures fakultāte (1944-1954), Vēstures un filoloģijas fakultāte (1954-1970), Vēstures un filozofijas fakultāte (no 1970)). Grāmatas pirmajā daļā ir publicēti mutvārdu vēstures avoti - interviju fragmenti ar padomju laika fakultātes mācībspēkiem, bet otro daļu veido galvenokārt Latvijas Valsts arhīva dokumentu studijās balstīts pētījums. Grāmatas autori ir vēsturnieki Jānis Keruss, Ineta Lipša, Inese Runce, Kaspars Zellis.

Nav komentāru: