piektdiena, 2014. gada 25. jūlijs

Lūgums pēc karaļa un princeses tautas tērpiem

Sabiedrisko lietu ministrijas Sabiedriski kulturālā departamenta direktora Jāņa Mežraupa vēstule Lietuvas sūtniecībai Rīgā. 1937.g. 25. augusts.
Šī gada 5 .septembrī Jelgavā notiek 3. Vispārējie Pļaujas svētki, kuros uzvedīs  A. J. Grīna lugu „Zemgales Atmoda”. Šīs lugas darbība notiek 13.gs. Latvijā un Lietuvā, pie kam dalību ņem arī lietuvju vēsturiskas personas.
Lai uz skatuves pēc iespējas pareizāk varētu izpildīt šo vēsturisko personu lomas, lūdzam Sūtniecības atbalstu izgādāt no Lietuvas šādus tautiskos tērpus: vienu karaļa /Traideņa/, vienu princeses, piecus virsaišu /kunigaikšķu/, divdesmit kareivju un divdesmit baleta tērpus / no kuriem 10 kungu un 10 dāmu baletam./ Piezīmējam , ka baleta tērpi varētu būt tagadējā laika.
Minētie tērpi mums būtu vajadzīgi ar š.g. 30.augustu.
Izlietojot šo gadījumu, atļaujiet izteikt Jums mūsu sirsnīgāko pateicību
Direktors J. Mežaraups
Admin.nodaļas vadītājs A. Kleinhofs.
Vēres:
Dokuments atrodas:NA LVVA, 3758.f., 1.apr., 198.l., 10.lp.

Spriežot pēc citiem dokumentiem, Lietuvas sūtniecība bija pretimnākoša un jau it drīz sabiedriski kulturālais departaments uz Kauņu sūtīja savu emisāru pēc 60 tautastērpiem.

Nav komentāru: