trešdiena, 2011. gada 29. jūnijs

Pērkonkrusta Ziņojums Nr.33. (1935)

LATVIEŠU LATVIJAS CĪNĪTĀJU TIESĀŠANA KARA TIESĀ.
Lai gan drīzi vien pēc 1934.gada 15.maija nacionālspekulantu valdība „izdeva” sevis apsargāšanai „likumu” par spekulācijas, korrupcijas un taml.noziedzību apkarošanu, tomēr vēl līdz šim nav saukts absolūti neviens no vecās spekulantu un korruptantu gvardes pie tiesas atbildības, nemaz nerunājot par tiesāšanu Kara tiesā. Visiem latviešiem ir nenoliedzami zināms, ka no visām politiskām partijām vislielāko valsts kases apzagšanu, korrupcijas taisīšanu, minoritatu stērbeļu skūpstīšanu un spekulāciju ar latviešu tautas nacionālām jūtām izdarīja pati zemnieku savienība. Visiem latviešiem arī tas ir zināms, ka viskrasāki pret šiem 16 Latvijas pastāvēšanas gados norūdītiem korrumpantiem un valsts kases apzadzējiem, nostājās cīņā organizācija „Pērkonkrusts”. Tagad, pēc minētā „likuma izdošanas”  vajadzēja taču saukt pie Kara tiesas atbildības korrumpantus un spekulantus. Tas tomēr nenotiek aiz ļoti saprotamiem iemesliem. Un proti: tad jau vajadzētu tiesāt pašus sevi t.i. īstos vainīgos – tagadējās nelikumīgās valdības kliķi, kas nelikumīgā kārtā, ieročiem rokās nevis glāba Latviju, bet gan paši sevi no patiesas latviešu tautas tiesas , kas piespriedīs algu pēc patiesiem nopelniem un kur nevarēs paslēpties aiz nacionālas maskas vecie norūdītie korrumpanti un zagļi. Tagad nu viņi reklamējās visai pasaulei pa radio un avīzēm, ka esot tie nacionālisti un lai aizmirstot veco naidu. To saka korrumpanti, lai aizmirstu viņu kriminālnoziegumus, bet to  nesaka pati latviešu tauta.
Tādēļ arī visus tos, kas nav vēderpolitiķi, kas nepārdod tautas godu un valsts intereses par Jūdasa gražiem un kas nekad neaizmirst valsts kases zagļus un atgādina, ka tomēr patiesība vienreiz ņems virsroku un nevienu noziedzību pret latviešu tautu un valsti nepalaidīs garām nesodītu- tos visus tagad nodod kara tiesai. Tomēr lai nacionālspekulanti neaizmirst – jo lielākas būs vajāšanas, - jo lielāks būs fanātisms. To redzam senā vēsturē, kad viduslaikos un gluži tas pats arī ir tagad. Latviešu Latvijas cīnītāji nekad neaprims, iekams nebūs Latvija iztīrīta no riebīgajiem nacionālspekulantiem un valsts interešu pārdevējiem ārzemēm.
Kara tiesa ir notikusi. [1] Mēs esam izaicināti uz cīņu, vēl niknāki, kā līdz šim. Apsūdzības rakstu vajadzēja sastādīt , kur nav nekādu juridisku pamatu. Tādēļ arī pati kara tiesas prokurora Kūlmaņa kga apsūdzības runa bija tik šķidra, kā vēl nekad. Kā to redzam no prokurora kga runas stenogrammas (lai gan tiesas sēde bija slēgta un visi klātesošie stingri uzraudzīti), tad redzam, ka apsūdzība ir tik samākslota un salāpīta pa dažādiem kumosiem ka vispāri šādu apsūdzību nemaz nevarētu ņemt nopietni, ja nebūtu darīšana ar kara tiesu. Izlobīsim tikai vienu, otru raksturīgāku teikumu un tūlīt atbildēsim.
Prokurors saka: „Un man ļoti žēl, ka šeit jāuztur apsūdzība pret vīriem, kuru starpā es pazīstu citādi krietnus cilvēkus. Bet tur nekā nevar darīt.” Skaidrs prokurora kgs, ka Jūs tur nekā nevarat darīt , jo Jums tā pavēlējuši augstākās kategorijas korrumpanti, kuriem pašiem vajadzētu būt uz apsūdzēto soliem . Mēs prokurora kgs nekādu žēlastību neprasām. Mūs var tiesāt vienīgi suverēna latviešu tauta, bet ne valsts zagļu – zemsaviešu sastādītais apsūdzības raksts. Kā lietišķie pierādījumu materiāli Tiesā figurē avīze „ Pērkonkrusts” uzsaukumi un ziņojumi. Redzams, ka prokurora kgs, klausot savai sirdsbalsij visiem „Pērkonkrusta” rakstiem piekrīt, pat tik tālu, ka neuzdrošinājās tos nolasīt Tiesas priekšā, lai patiesie un cīņas pilnie vārdi neiespaidotu Tiesu. Tā piem. prokurora kgs saka tālāk: „Tikai dažus izvilkumus un izteicienus. Piem.ir noniecinātas pilsoniskās partijas. Tad tur ir runa par Zemnieku savienību un tās vadoni Ulmani. Tad starp citu kratīšanā pie Gustava Celmiņa ir atrasts raksts ar nosaukumu Kā Kārlis Ulmanis lika Zemnieku Bankas parādu samaksāt valstij.[2] Un tad nāk izteicieni, ka latvietis uzvarēs šos mošķus. Nav varas, kas mūsu (pērkoņkrustiešu) spēkus apturēs cīņā”. Prokurora kgs saka tālāk:”Kāda tad ir viņu cīņa”. Tālāk prokurora kgs lasa no mūsu rakstiem: „Esam un paliekam cīņas organizācija un mēs iesim līdz galam”. Tiesnešu kungi, darbība tiek turpināta, saka tālāk prokurora kgs: „Viņi mēģina nostiprināties aizsargos, armijā un mēs tagad redzam, ka š.g. februāra apcietināšanas ir skarta arī armija”.
Mūsu atbilde ir šāda – prokurora kungam: Jūs pilnīgi pareizi pateicāt, [154.lp.] ka Ulmanis esot zemsaviešu vadonis. Patiesībā arī vairāk nekas. Jo cik tas viss latviešiem zināms, tad Ulmanis var būt tikai korrumpantu un valsts kases zagļu un vēderpolitiķu – zemsaviešu vadonis. Bet nekādā gadījumā tautas vadonis. Jo valsts izsaimniekotāju un korrumpantu partijas vadonis taču nevar būt tautas vadonis pat pie neattīstītajiem nēģeriem, kas arī tādu „vadoni” sodītu, nemaz jau nerunājot par tiesībām dēvēt sevi par latviešu tautas, kā kulturālas un vecas nācijas vadoni. – Kas attiecas par mēģinājumu nostiprināties aizsargos un armijā, tad varam atbildēt, ka par mēģinājumu vien nesoda pēc modernajiem sodu likumiem. Mums vairs nav ko mēģināt, šī nostiprināšanās jau ir notikusi pašās pirmajās „Pērkonkrusta” organizācijas dienās. Jūsu konstatējums nācis pārāk vēlu. Tālāk prokurora kgs saka: „ Svētdienas dienā, taisni 15.maijā Vecaogres pagastā uzaicināts kāds Andersons iestāties „ Pērkonkrustā”. Kad tas prasa, kas tas „ Pērkonkrusts” tāds ir, tam pasaka: „Pērkonkrusts” cīnās pret žīdiem un vāciešiem.” Par šādu „briesmīgu” lietu prokurora kgs uztraucies un iesūdz Tiesā. Uz to varam atbildēt, ka 1935.gada 15.maijs nemaz nebija svētdiena. Otkārt: vēlreizi Jūs prokurora kgs, pierādījāt , ka bēdīgi slavenā Dr. humoris causa K.Ulmaņa nacionālspekulantu valdība ir latviešu interešu nodevēja, kurai aizmugures stutes patiesībā ir žīdi un vācieši, bet nacionālo masku uzlikusi latviešu tautas piemuļķošanai. Tādēļ arī tos latviešus, kas domā un cīnās pret žīdiem un vāciešiem , tagadējā valdība nodod Kara tiesai, kā cilvēkus, kas noziegušies pret pastāvošo valsts varu. Pilnīgi pareizi, prokurora kgs, tā kā pastāvošā vara dibinājās uz žīdu un vāciešu žēlastības , tādēļ arī šo latviešu gadsimta ienaidnieku apkarotājus jānodod Tiesai. Tālāk prokurora kgs sūdz Tiesai, ka: „izdarītā kratīšanā nevar neko atrast, izņemot kādus niecīgus kopējamos papīrus.” Bet ja nekas nav atrasts, par tad Jūs sūdzaties , prokurora kgs?
Tad prokurora kgs saka: ”Man nāk prātā, ka Celmiņš ir uzdevis stāties sakaros ar Hitleru.” Mūsu atbilde: Tie ir visrupjākie meli. Kā gan „Pērkonkrusts”, kas nostājās pret vāciešiem, kā Jūs to paši augstāk pierādījāt, meklēs palīdzību pie vāciešiem?
Tad prokurors pamatojās uz politiskās pārvaldes aģentu ziņām, piezīmējot, ka „šie cilvēki par to saņem algu un viņi ir nodevuši savu liecību šeit zem zvērasta.” Uz to atbildam, ka par naudu pirktas liecības nav nekādas liecības, bet noziegums. Tas ir cinisms. Tad vēl aizrādām, ka šie viltusli nemaz nenodeva zvērastu Tiesā. To prokurora kgs bija aizmirsis atminēties. – Tālāk prokurora kgs saka, ka „Pērkonkrustieši” domā, ka Ulmanis sasaucis tiesnešus pie sevis uz tēju un tad saka: piespriežat tam tādu sodu un tam tādu. Tā viņi domā.” Mūsu atbilde: Prokurora kgs, tur jau nav ko domāt. Ka šādas lietas notiek, tas jau pie Ulmaņa politikas pats par sevi saprotams. Mēs to tūlīt pierādīsim ar sekojošu faktu. Kā visiem tas zināms, tad kādu mēnesi atpakaļ, Jūs paši, prokurora kgs, atteicāties uzturēt apsūdzību pret pērkoņkrustiešiem, jo trūka noziedzības satura. Drīz vien pēc tam Ulmaņa kgs Jums piesolīja tik stipru „tēju”, kas Jūs pavisam nobiedēja un no lielām izbailēm bijāt spiesti uzturēt apsūdzību.[3] Tiešām, Ulmaņa kga tēja palīdz un brīnišķīgā kārtā izdziedē katru pretošanos viņam, Sevišķi šādas tējas palīdz personām, ar mīkstu mugurkaulu, kas locās uz visām pusēm un kas vakardienas atzinumu šodien apgāž. Tālāk prokurora kgs saka, ka „katram jāsaņem sods pēc nopelniem”. Tieši šinī jautājumā mēs esam vienisprātis. Tos nopelnus korrupcijas tēvs ar savu kliķi saņems pilnīgi pēc nopelniem un vēl ar uzviju. Visu to rezumējot kopā, prokurora kgs nolasa Sodu lik. 69. un 71. pantus, kas skan: „Kas lietojis varas darbus ar nolūku:1) Grozīt Latvijā pastāvošo valsts iekārtu; 2) Gāst Valsts prezidentu, Saeimu, vai Ministru kabinetu vai atņemt viņiem ar Latvijas Republikas Satversmi piešķirtās funkcijas...- tas sodāms pēc 71.panta, kas skan: Kas piedalījies apvienībā, kurā sastādījusies 69.pantā paredzētā smaga nozieguma izdarīšanai, sodāms: ar spaidu darbiem līdz 8 gadiem vai pārmācības namu.”
Latvieši! Kas šos noziegumus ir izdarījis? Vai vecais norūdītais korrumpants Ulmanis ar savu kliķi, vai „Pērkonkrusta” organizācija? Kas grozīja Latvijā Latvijā pastāvošo valsts iekārtu? Kas gāza Saeimu? Kas pārkāpj Ministru kabineta tiesības? Kas ar ieročiem to izdarījusi?.....
Katrs pie pilna prāta un skaidras apziņas latvietis pats sev atbildi atradīs. Tā tad uz Kara tiesas apsūdzēto sola patiesībā vajadzēja sēdēt ne tik vien noziedzniekiem pēc 71.panta, bet arī par 16 gadu piekopto korupciju un valsts kases apzagšanu vai par citiem pantiem. Latvieti! Cīnies un nepagursti, līdz panāksim mainītas lomas Tiesā!
GUSTAVA CELMIŅA vārdi pirms Tiesas sprieduma:
„TĀ KA TIESAS IZMEKLĒŠANAS GAITĀ NAV NĀKUŠI KLĀT NEKĀDI JAUNI materiāli, kas varētu kaut ko grozīt, tad man nav vairāk nekas ko teikt. ES NEAPZINOS NEKO NOZIEDZIES PRET LATVIJU UN LATVJU TAUTU.”
Pērkonkrusta informācijas daļa.

Paskaidrojumi:
Oriģināls atrodas: LVVA, 2724.f., 1.apr., 36.l., 153.lp.
Nelegāli izplatītais „Pērkonkrusta” izdevumi „Ziņojumi” tika pavairoti uz rotaprinta. Saglabāta avota interpunkcija un ortogrāfija.
1.       „Pērkonkrustiešu” (PK)  lietu sāka iztiesāt Kara tiesa 1935.gada 26.februārī, par „pretvalstisku darbību pēc  15. maija pārgrozībām. Tiesāja 14 „Pērkonkrustiešus”: (28.februārī  tiesa piesprieda viņiem sodus):
1)      Gustavs Celmiņš; apsūdzēts: nelegālas organizācijas vadīšanu; sods: 3 gadi pārmācības namā;
2)      Dr. Ernests Plāķis; apsūdzēts.: nelegālas organiz.vadītāja palīgs; sods: 2.gadi pārmācības namā;
3)      Ēvaldu Andersonu; apsūdzēts.: nelegālas organiz.vadītāja palīgs; sods: 2.gadi pārmācības namā;
4)      Frici Kronbergu; apsūdzēts.: PK Vidzemes rajona inspektors; sods: 2.gadi pārmācības namā;
5)      Arvedu Melliņu; apsūdzēts.: ziedojumu vākšana PK; sods: 1.gads pārmācības namā;
6)      Arvedu Bērziņu; apsūdzēts: PK Centrālās valdes loceklis; sods: 2.gadi pārmācības namā;
7)      Hermani Pētersonu; apsūdzēts: aktīvs PK aģitators 1.gads pārmācības namā;
8)      Ādolfu Šildi; apsūdzēts:  ziedojumu vākšana PK.; sods: 1. gads pārmācības namā;
9)      Mārtiņu Eichi; apsūdzēts: aktīvs PK aģitators; sods: 1.gads pārmācības namā;
10)   Georgu Zaueru; apsūdzēts: Sīpeles pag.aktīvs aģitators; sods: 1.gads pārmācības namā;
11)   Alfrēdu Zebaueru; apsūdzēts: PK apvienības prezidija loceklis; sods: 2.gadi pārmācības namā;
12)   Kārli Poli; apsūdzēts: aktīvs PK aģitators; sods: 6. mēneši cietumā
13)   Kārli Neimani ; apsūdzēts: aktīvs PK aģitators; sods: 4.mēneši cietumā
14)   Edvīnu Lejasmejers: apsūdzēts: aktīvs PK aģitators; attaisnots
2.        T.s. Zemes bankas lietu skatīt. Ed.Dunsdorfs. Kārļa Ulmaņa dzīve. Ceļinieks, politiķis, diktators, moceklis. – R., 1992. – 185. -191.lpp. Diskutabli ir Ed.Dunsdorfa argumenti par Ulmaņa korumpētības jautājumu.   
3.       Ādolfs Šilde savās atmiņās, raksta, ka Latvijas Kara virstiesas loceklis N.Skriņņikovs atzinies, ka K.Ulmanis izdarījis spiedienu uz tiesu, pieprasot sodīt pērkoņkrustiešus. ; Sk. A.Šilde. Ardievas Rīgai. Tikai atmiņas. Bruklina, 1988. - 110-111.lpp.

Nav komentāru: