svētdiena, 2011. gada 12. jūnijs

Heinrich Bosse: Es geht ein Ruf durch baltische Land

Es geht ein Ruf durch baltische Land
Und ruttelt die schlafenden Seelen.
Vom estnischen Klint bis zum kurischen Strand
Und keiner darf zaudern, und fehlen.
Schon keimt unterm Moder die grünende Saat
Und wir hassen das Wort und wir wollen das Tat
Jugend heraus!

Wir waren von Heimat und Scholle verbannt
Gedrängt zwichen Strassen und Mauern
Wir fassen den Spaten mit zorniger Hand,
Wir werden den Kapf überdauern.
Es dingt in die Zukunft der heischende Blick,
Wir erkämpfen das Land uns die Scholle zuruck
Jugend heraus!

Wer matt und mürbe die Hoffung verlor
Was gilt uns ein angstlich verdammen
Aus Schulbank und Werkstatt, aus Hörsaal, Kontor
Es rücken die Reihen zusammen.
Kameraden im Schaffen und Wollen und Glauben
Wir lassen uns Volkstum und Heimat nicht rauben
Jugend heraus!

Avots: LVVA, 3724.f., 1.apr., 11236.l., 265.lp.
Dziesma, ko dziedājuši nacionālsociālistiski noskaņotie baltvācu jaunieši. Literārs atdzejojums man nav par spēkam, bet tehniskais tikai bojā iespaidu.
Autors Heinrihs Bosse bija Rīgā dzīvojošs teologs, viens no baltvācu nacistu kustības Bewegung aktīvistiem,  kurš 30.gadu beigās kļuva par baltvācu jaunatnes organizāciju mācītāju.
Okupācijas gados vācu presē parādījās viņa raksti, tomēr par viņa tālāko likteni ziņu trūkst!

2 komentāri:

Albatros teica...

Vai avoti ir vaaciski vai latviski? Es to nerezeeju kaut kaadaas baltvaaciskas publikaacijaas.

Kaspars teica...

Vāciski - tas ir dziesmas teksts, ko atrada pie Liepājas nacionālsoc.noskaņotajiem jauniešiem un kas ietverts kā pielikums pie ši ziņojuma. http://kaspars-veesture.blogspot.com/2011/06/zinojums-par-baltvacu.html
Baltvācu publikācijās viņš nevarētu paradīties :) tomēr texta konotācija ir pārāk raksturīga tā laika Kroegera Bewegung'am. Viņš man šķita interesants ar to, ka es nezināju, ka baltvāciešu Bewegungam bija savas cīņas dziesmas (s.g. Kampflieder)!