svētdiena, 2011. gada 10. jūlijs

Vilis Plūdonis. Saulnesis (1935)

Vadoni cēlo,
Tu saulnesis esi:
Saulīti balto
Mums, bērniem, Tu nesi!

No pilsētas mūriem
Tu vedi mūs laukā
Raibi puķotā pļavā,
Putnu birztalā jaukā.

Kur Latvija skaista,
To tagad tik jaužam
Un simt’simtu paldies
Tev ziediem šiem paužam.

Vadoni, Saulnesi,
Mums labvēlīgo!
Lai Laima Tevi vaiņago!
Līgo! Līgo! Līgo! 


Mūzika :Jēkabs Graubiņš
Teksts: Vilis Plūdonis
Dziesma šķiet pirmo reizi izpildīta Strādnieku arodbiedrību karogsvētkos1935.gada 28.jūlijā, vēlāk tā kļuva par neatņemamu masu svētku sastāvdaļu, ko lika dziedāt bērnu koriem.
Avots:  LVVA,3724.f., 1.apr., 37.l. 277.lp.

Nav komentāru: