trešdiena, 2012. gada 2. maijs

Pētnieki stāstīs par 8./9. maija pretrunīgajām piemiņas dienām


7. maijā, Latvijas Universitātes Mazajā aulā, notiks atklātā lekcija „8./9. maijs. Kāpēc?”, kurā eksperti skaidros, kā Latvijā tiek atzīmētas Otrā pasaules kara beigas un kāpēc tās tiek atzīmētas divos dažādos datumos. Lekciju rīko grāmatas “Karojošā piemiņa: 16. marts un 9. maijs” autori sadarbībā ar LU Sociālās atmiņas pētniecības centra atbalsta biedrību.
Lekcija būs organizēta divās daļās. Pirmajā daļā ar referātiem uzstāsies vēstures doktors Kaspars Zellis un LU profesore Vita Zelče. K. Zellis ziņos par nacistiskās Vācijas kapitulāciju un tās lomu Eiropas piemiņas telpā, bet V. Zelče iepazīstinās ar to, kā padomju laikā izveidojās 9. maija svētku tradīcija un kas ar to notika pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Lekcijā tiks raksturotas arī 130.latviešu strēlnieku korpusa atceres tradīcijas. Publiskās lekcijas otrajā daļā par 8./9. maija piemiņas pasākumiem un to atainojumu Latvijas preses izdevumos stāstīs sociālās atmiņas pētnieces Olga Procevska, Klinta Ločmele un Laura Uzule.

Atklātās lekcijas sākums plkst. 14.30.
Grāmata „Karojošā piemiņa: 16. marts un 9. maijs” tapusi valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte” projekta „Latvijas sociālā atmiņa un identitāte” ietvaros. To klajā laidis apgāds „Zinātne” ar Fridriha Eberta fonda atbalstu. Grāmatā iekļauti LU pētnieku rakstu par sociālo atmiņu, Latviešu leģiona piemiņas dienas un Padomju Savienības Uzvaras svētku vēsturi un šodienu Latvijā, kā arī par 16. marta un 8./9. maija reprezentāciju presē kopš 20. gs. 90. gadu sākumu. Grāmatu noslēdz ieskats projekta „Latvijas sociālā atmiņa un identitāte” pētnieku veiktajos 16. marta un 8./9. maija pasākumu etnogrāfisko novērojumu piezīmēs.
 
Paziņojumu masu medijiem sagatavojis LU Sociālās atmiņas pētniecības centra atbalsta biedrības priekšsēdētājs Mārtiņš Kaprāns
Papildu informācija: Mārtiņš Kaprāns, mob. 29337388

Nav komentāru: