ceturtdiena, 2012. gada 8. marts

Eksperti skaidros 16. marta piemiņas tradīcijas būtību


Grāmatas “Karojošā piemiņa: 16. marts un 9. maijs” autori 12. martā plkst. 14.30 Latvijas Universitātes Mazajā aulā aicina uz akadēmisku lekciju “16. marts. Kāpēc?”. Tajā tiks argumentēti stāstīts par Latviešu leģiona piemiņas dienas izveidi, atzīmēšanu un tās vietu Latvijas publiskajā telpā.
Lekciju veidos divas daļas. Pirmajā – LU profesore Vita Zelče iepazīstinās ar Latviešu leģionāru piemiņas dienas ģenēzi un vēsturi trimdā un Latvijā. Otrajā daļā LU doktoranti Aija Rozenšteine, Didzis Bērziņš un Kristiāna Kirša analizēs 16. marta notikumu Latvijā atspoguļojums presē. Noslēgumā grāmatas “Karojošā piemiņa: 16. marts un 9. maijs” autori profesore Vita Zelče, profesors Ojārs Skudra, vēstures doktors Kaspars Zellis, LU doktoranti Laura Ardava, Didzis Bērziņš, Kristiāna Kirša, Klinta Ločmele, Olga Procevska, Aija Rozenšteine, Gita Siliņa, Laura Uzule un sociālantropologs Andris Saulītis atbildēs uz jautājumiem.
Grāmatu “Karojošā piemiņa: 16. marts un 9. maijs” atzinīgi ir novērtējis Valsts prezidents Andris Bērziņš, iesakot to izlasīt ikvienam, kas vēlas saprast Latvijas vēstures sarežģītos jautājumus. “Lai runātu par lietām, ir jāsaprot būtība,” runājot par grāmatu LNT raidījumā “900 sekundes”, piemetināja A. Bērziņš.

Grāmata “Karojošā piemiņa: 16. marts un 9. maijs” tapusi valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” projekta “Latvijas sociālā atmiņa un identitāte” ietvaros. To klajā laidis apgāds “Zinātne” ar Fridriha Eberta fonda atbalstu. Grāmatā iekļauti LU pētnieku rakstu par sociālo atmiņu, Latviešu leģiona piemiņas dienas un Padomju Savienības Uzvaras svētku vēsturi un šodienu Latvijā, kā arī par 16. marta un 8./9. maija reprezentāciju presē kopš 20.gs. 90.gadu sākumu. Grāmatu noslēdz ieskats projekta “Latvijas sociālā atmiņa un identitāte” pētnieku veiktajos 16. marta un 8./9. maija pasākumu etnogrāfisko novērojumu piezīmēs. Šī lekcija ievada jaundibināmā LU Sociālās atmiņas pētniecības centra aktivitātes. 
Tekstu sagatavojis  LU doktora zinātniskā grāda pretendents Mārtiņš Kaprāns

Nav komentāru: